แบบฝึกหัด

 

1.ข้อใดเป็นสิ่งที่แพร่กระจายไวรัสเข้ามาในคอมพิวเตอร

ก. ยุง

ข. เม้าส์

ค. คีย์บอร์ด

ง. แผ่นซีดี

 

2.ไวรัสในข้อใดเป็นไวรัสที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจมากกว่าไวรัสประเภทอื่นๆ

ก. ไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในหน่วยความจำ

ข. ไวรัสประเภททำลายเฉพาะไฟล์

ค. ไวรัสที่เกาะตามไฟล์

ง. ไวรัสที่ฝังตัวอยู่ในไฟล์ COMMAND.COM

 

3. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ก. สำรองข้อมูลไว้

ข. ตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์อย่างสม่ำเสมอ

ค. อนุญาตให้คนอื่นมาใช้คอมพิวเตอร์ได้์นานๆครั้ง

ง. ตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์อย่างสม่ำเสมอ

 

4. สปายแวร์ไม่ได้สร้างปัญหาใดกับคอมพิวเตอร์

ก. ทำให้ไม่สามารถใช้อินเตอร์เนตได้

ข. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เชื่องช้า

ค. ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเผยแพร่

ง. ซอฟต์แวร์วินส์โดว์เริ่มมีข้อความแสดงความผิดพลาด

 

5.ในการสแกนหาไวรัส ควรทำบ่อยเท่าใด

ก. ชั่วโมงละ 1 ครั้ง

ข. วันละ 1 ครั้ง

ค. อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

ง. เดือนละ 1 ครั้ง