สปายแวร์ *


ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตนี้เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นแหล่งโฆษณาสินค้าและบริการแหล่งใหญ่และผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือ สปายแวร์หรือ แอดแวร์ กลายมาเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาตามมามากขึ้น ในบางครั้งที่เครื่องของคุณเกิดปัญหาขึ้น คุณจะพบว่ามันอาจเกิดจากสปายแวร์ที่เข้ามาติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลย

 


สปายแวร์คืออะไร

แม้จะชื่อว่า สปายแวร์ แต่ไม่ได้มีความหมายลึกลับเหมือนอย่างชื่อ แต่กลับถูกใช้สําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เสียมากกว่าในอันที่จริง สปายแวร์ จะได้รับความรู้จักในชื่อของ แอดแวร์ด้วยดังนั้นคําว่าสปายแวร์จึงเป็นเพียงการระบุประเภทของซอฟต์แวร์เท่านั้นส่วนความหมายที่แท้จริงสปายแวร์หมายถึงโปรแกรมที่แอบเข้ามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้อาจไม่ได้เจตนาแล้วเป็นผลให้สปายแวร์กระทําสิ่งต่อไปนี้ เช่น
* อาจส่งหน้าต่างโฆษณาเล็กๆ ปรากฏขึ้นมา(ป๊อบอัพ) ขณะที่คุณใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่
* เมื่อคุณเปิดเว็บบราว์เซอร์เว็บบราว์เซอร์จะทําการต่อตรงไปยังเว็บไซต์หลักของตัวสปายแวร์ที่ถูกตั้งค่าให้ลิ้งก์ไป
* สปายแวร์อาจทําการติดตามเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมบ่อยๆ
* สปายแวร์บางเวอร์ชั่นที่มีลักษณะรุกรานระบบจะทําการติดตามค้นหาคีย์หรือ รหัสผ่าน ที่คุณพิมพ์ลงไปเมื่อทําการ log in เข้าแอคเคาน์ต่างๆ

 

สปายแวร์สร้างปัญหาอะไรกับเครื่องคอมพิวเตอร์บ้าง

เมื่อสปายแวร์ได้แอบเข้ามาติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วมันจะพยายามรันprocessพิเศษบางอย่างซึ่งจะเป็นผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทํางานช้าลงหรืออาจทําการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆได้ช้า หรืออาจเข้าสู่เว็บไซต์ที่ต้องการไม่ได้เลยนอกจากนี้ ยังส่งผลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล(privacy) ในประเด็นต่อไปนี้ด้วย
* คุณไม่สามารถทราบได้เลยว่าข้อมูลที่ถูกนําไปมีอะไรบ้าง
* คุณไม่อาจทราบได้เลยว่าใครเป็นผู้นําข้อมูลเหล่านั้นของคุณไป
* และคุณก็จะไม่ทราบเช่นกันว่า ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนําไปใช้อย่างไรบ้าง
* ฟังก์ชั่นบนคีย์บอร์ดบางอย่างที่เคยใช้งานจะเกิดอาการผิดปกติ เช่น เคยกดปุ่ม tab เพื่อเลื่อนไปยัง
ช่องกรอกข้อความในฟิลด์ถัดไปบนหน้าเว็บจะไม่สามารถใช้ในการเลื่อนตําแหน่งได้เหมือนเดิมเป็นต้น
* ข้อความแสดงความผิดพลาดของซอฟต์แวร์วินส์โดว์จะเริ่มปรากฏบ่อยมากขึ้น
* เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะทํางานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสั่งเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมหรือทํางานหลายอย่าง โดยเฉพาะในระหว่างการบันทึกแฟ้มข้อมูล เป็นต้น